הצהרת הגנת מידע

הצהרה לשמירת סודיות הנתונים

הנחייה כללית ומידע חיוני שחייבים לספק

ציון הנוגעים בדבר/ האחראים לנושא

הגורם האחראי לעיבוד הנתונים האישיים באתר האינטרנטי שלנו הוא:

פריים מאנאג'מנט תאגיד עיסקי בערבון מוגבל

מיוצגת על ידי המנהל הכללי סוון ינרט

הוברטוס אלה 74

ברלין 14193

Prime Management UG (haftungsbeschränkt)

Sven Jennert

Hubertusallee 74

14193 Berlin

+49 (0) 30827111-33טלפון

+49 (0) 30827111-34פאקס

rechtsabteilung@prime-gruppe.de   מייל

HRB 450 150 B בית המשפט המקומי בברלין שארלוטנבורג

לשכת מס ההכנסה לתאגידים 1

מספר מס 27/479/32600

היחידה לעבוד נתונים מחליטה לבד או ביחד עם יחידות אחרות בנוגע למטרות עבוד הנתונים האישיים וקביעת המטרה לשמירתם (למשל: שמות, קישורים אישיים וכו').

ביטול האישור לעיבוד הנתונים האישיים

רק לאחר אישורך הברור, בעל הנכס, נוכל לבצע כמה מהלכים לעיבוד הנתונים האישיים. ביטול האישור מצידך אפשרי בכל עת. כל מה שעליך לעשות זה להודיע על כך במייל קצר אלינו. האישור המקורי שלך לעיבוד ושמירת הנתונים נשאר בתוקף עד לביטול מצידך בכתב.

הזכות שלך כלקוח להתלונן עלינו ברשות הפיקוח על שמירת נתונים אישיים

אם אתה חש נפגע מהליכים שנקטנו בתחום שמירת הנתונים האישיים שלך, תוכל לפנות לרשות הפיקוח במדינה שבה אנו רשומים במקום מושבה של החברה שלנו. הקישור הבא מספק לך רשימה של כתובות רשות הפיקוח כדלקמן:

https://www.bfdi.bund.de/DE/Infothek/Anschriften_Links/anschriften_links-mode.html.

זכותך לבקש מאיתנו את הנתונים הרשומים אצלינו

אתה יכול לבקש את פתיחת הנתונים עליך אצלינו ואפילו להעבירם לגורם שלישי. העברת המידע נעשית בשיטה האלקטרונית. בקשתך להעביר מידע בשיטה האלקטרונית לגורם שלישי תתאפשר כמובן במידה ואותו גורם מצוייד בהתאם מבחינה טכנית.

זכותך לקבל מידע, דיווחים, חסימה, ביטול

יש לך בכל זמן נתון אפשרות להשתמש במרחב שמותיר החוק בידיך כלקוח לדרוש מאיתנו מידע על הנתונים האישיים שלך אצלינו, לחקור את מקור הנתונים, למי הם נשלחים, מדוע הם נשלחים הלאה ואיך הנתונים מעובדים אצלינו. כמו כן, תוכל לבקש מאיתנו דווח על הפעולות שאני נוקטים בעיבוד ושמירת החומר, לדרוש את חסימתם ומחיקתם. אם יש לך שאלות נוספות בתחום זה תוכל לפנות אלינו לכתובת החברה שבידך.

SSL ו  TLS שמירת סודיות הנתונים באמצעות קוד סודי  בשיטות

מבחינות בטיחותיות במטרה להגן על הנתונים האישיים של הלקוחות שנשלחים אלינו דרך האתר האינטרנטי שלנו, אנו משתמשים בשיטות ההבטחה הנ"ל עם קוד סודי.

הקוד הזה חוסם את האפשרות של כל גורם חיצוני לחדור למערכת איסוף הנתונים. אתם יכולים לזהות קישור עם

בשורת הכתובת של השרת שלכם וסימן המנעול הסגור.  https:// קוד סודי בכך שאתם רואים את

התחברות לאתר

הנתונים השמורים במחשב שלכם לכניסה לאתר מופיעים אוטומטית ופנייתכם מועברת אלינו באופן המפורט כדלקמן:

* חפשו את הדף המבוקש ( נושא מתבקש) באתר האינטרנטי שלנו

* תאריך ושעת הפניה אלינו

* סוג השרת וגירסת השרת

* סוג הערכת ההפעלה של המחשב שלכם

URL* התייחסות ה

* שם המארח של המחשב שבשימוש

IP* כתובת

לא קיימת שיטה אחרת של כניסת נתונים למרכז המידע שלנו. החוק המאפשר לנו עיבוד נתונים מפרט את תחומי הפעולה שלנו בנושא. החוק הגרמני כדלקמן:

Art. 6 Abs. 1 lit. B DSGVO

חוק זה מפרט כיצד יש להתייחס לנתונים האישיים של הלקוחות עם החתימה על חוזה ההתקשרות ובתקופה של טרום החתימה.

טופס ההתקשרות

טופס ההתקשרות מעביר לנו מידע שכולל גם מידע אישי עליכם. מידע זה נשמר אצלינו ויאפשר לנו לעבד את פנייתכם אלינו כולל סיום ההתקשרות הראשונה בשאלות אחרונות.  הנתונים שאתם נותנים לנו לא יעברו לשום גורם אחר ללא רשותכם.

עיבוד הנתונים שאנו מבצעים תואם לחלוטין את האמור בחוק

(Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO)הקודם ומבוסס על אישורכם

ביטול אישור זה יכול להתבצע בכל עת.

על מנת לבטל את הסכמתכם, עליכם לכתוב לנו הודעה קצרה שמנוסחת באופן חופשי באמצעות הדואר האלקטרוני.

כל מה שבוצע כבר לפני זה עם הנתונים שלכם לאור הסכמתכם הקודמת ישאר בתוקף.

הנתונים שמסרתם לנו בתחילת ההתקשרות ביננו ישארו אצלינו כל עוד לא דרשתם ביטול של הסכמתכם הראשונה. הם ישארו אצלינו עד לרגע דרישת הביטול שלכם או ברגע שלא יהיה יותר צורך בשימורם.

מידע שהחוק מחייב אותנו לשמור,  בעיקר בכל מה שנוגע לשמירת מידע בטווח הזמן שקובע החוק יצטרך להשאר אצלינו. מקור (החוק) : קונפיגוראטור לשמירת מידע אצל הרשות הממונה לשמירת סודיות המידע האישי

mein-datenschutzbeauftragter.de

: